Pelawat yang menggunakan maklumat di laman blog Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Segamat bersetuju secara sukarela terhadap perkara-perkara di bawah yang berikut;


A. PENAFIAN

Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Segamat (PSMKS) tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau kerugian yang dialami pengguna dan pelawat kerana menggunakan maklumat dalam laman blog ini.B. DASAR PRIVASI

Privasi Anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi data yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi untuk kegunaan dan manfaat ahli PSMKS sahaja untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif.

Maklumat Yang Dikumpulkan

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman blog ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel atau borang-borang yang terdapat di laman blog ini.

Laman blog ini mempunyai pautan ke laman sesawang lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman blog ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman sesawang yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman sesawang yang dilayari.

Perubahan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini dari masa ke semasa bertujuan untuk kepentingan bersama PSMKS dan ahli-ahlinya.


C. DASAR KESELAMATAN

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk perlindungan data sulit akan digunakan sebaik mungkin bertujuan melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada piawai keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan dengan bantuan pentadbir pelayan (server) yang digunakan/dilanggan pihak PSMKS.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.